วันจันทร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2552

สวัสดีปีใหม่ 2552ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักด์สิทธ์ทั้งหลาย
จงดลบันดาลให้ชาว ม.4/2 ครูจำเริญ และครอบครัวทุกคนประสบแต่ ความสุข
ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดในทางดี ขอให้สมปรารถนานะครับ

วันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2551

วันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2551

kiking911fu8.jpg

ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วแคว้นแดนไทยและสากลโลก จงโปรดคุ้มครองอภิบาลรักษา ให้พระองค์มีทรงมีพระชนน์มายุยาวนาน เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนานเทอญ ขอจงทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าในนาม ครูเเละนักเรียนห้อง ม.4/2 โรงเรียนเมืองเชลียง


story-22-big.jpg


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าในนาม

นาย ปิยะภูมิ แสวงลาภ นักเรียนห้อง ม.4/2 โรงเรียนเมืองเชลียง


00406_11.jpg


พระองค์มีทรงมีพระชนน์มายุยาวนาน เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนานเทอญ ขอจงทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าในนาม

นาย มานะ กุมภา นักเรียนห้อง ม.4/2 โรงเรียนเมืองเชลียง

ministory27.jpg

พระองค์ทรงมีพระชนน์มายุยาวนาน เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนานเทอญ ขอจงทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าในนาม

นาย นัฐวัฒน์ เนาวรัตน์ นักเรียนห้อง ม.4/2 โรงเรียนเมืองเชลียง


Wed95625-N-PwRQwCg.jpg


พระองค์มีทรงมีพระชนน์มายุยาวนาน ขอจงทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าในนาม

นางสาว วรรณภา กำมะหยี่ นักเรียนห้อง ม.4/2 โรงเรียนเมืองเชลียง

newyear2551.jpg


พระองค์มีทรงมีพระชนน์มายุยาวนาน ขอจงทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าในนาม

นางสาว วัชราภรณ์ พณิชนันทเวช

นักเรียนห้อง ม.4/2 โรงเรียนเมืองเชลียงsubre_01.jpg


พระองค์มีทรงมีพระชนน์มายุยาวนาน ขอจงทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าในนาม

นางสาว ชมัยพร กุศล

นักเรียนห้อง ม.4/2 โรงเรียนเมืองเชลียง

kings25.jpg

ขอให้พระองค์อยู่คู่ปวงชนชาวไทยตลอดไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าในนาม

นาย จตุรพล วงศ์สารสิน

นักเรียนห้อง ม.4/2 โรงเรียนเมืองเชลียง


musicking21.jpgขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าในนาม

นาย พันธกานต์ สาสังข์

นักเรียนห้อง ม.4/2 โรงเรียนเมืองเชลียงqus74ry2o0p75wlelsa5.jpgขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าในนาม

นาย ธนากร บัตรมาก

นักเรียนห้อง ม.4/2 โรงเรียนเมืองเชลียง


Clip_8.jpg
ขอให้พระองค์อยู่คู่ปวงชนชาวไทย ด้วยเกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าในนาม

นาย สิทธิชัย แก้วเกตุ

นักเรียนห้อง ม.4/2 โรงเรียนเมืองเชลียง

Untitled-1.jpg

พระองค์มีทรงมีพระชนน์มายุยาวนาน เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนานเทอญ ขอจงทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าในนาม

นาย อธิสิทธิ์ มากมี นักเรียนห้อง ม.4/2 โรงเรียนเมืองเชลียงmainpic_g004.jpg


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าในนาม

นาย กีรติ ระเบียบ นักเรียนห้อง ม.4/2 โรงเรียนเมืองเชลียง

VRS73-cover.jpgขอให้พระองค์อยู่คู่ปวงชนชาวไทยตลอดไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าในนาม

นางสาว ชนากานต์ มาจันทร์

นักเรียนห้อง ม.4/2 โรงเรียนเมืองเชลียง


35.jpg


พระองค์ทรงมีพระชนมายุยาวนานเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานเทอญขอทรงเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าในนาม

นาย ปิยะ หวาเกตุ

นักเรียนห้อง ม.4/2 โรงเรียนเมืองเชลียง697128.jpgพระองค์มีทรงมีพระชนน์มายุยาวนาน เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนานเทอญ ขอจงทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าในนาม

นางสาวปาริชาติ นัครา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนเมืองเชลียง14339.jpgขอให้พระองค์อยู่คู่ปวงชนชาวไทยตลอดไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าในนาม

นางสาว ศิโรรัตน์ นามกรณ์

นักเรียนห้อง ม.4/2 โรงเรียนเมืองเชลียงnpumi.jpgพระองค์มีทรงมีพระชนน์มายุยาวนาน เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนานเทอญ ขอจงทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าในนาม

นางสาว สุกัญญา แก่นแก้ว

นักเรียนห้อง ม.4/2 โรงเรียนเมืองเชลียง

50635_253674.jpg
พระองค์มีทรงมีพระชนน์มายุยาวนาน เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนานเทอญ ขอจงทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าในนาม

นางสาว สุดารัตน์ ทิตา นักเรียนห้อง ม.4/2 โรงเรียนเมืองเชลียง
อนำ2.bmpพระองค์มีทรงมีพระชนน์มายุยาวนาน เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนานเทอญ ขอจงทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าในนาม

นางสาว วิภาวี คำมั่น นักเรียนห้อง ม.4/2 โรงเรียนเมืองเชลียง

2165-19-1094803907.jpg


พระองค์มีทรงมีพระชนน์มายุยาวนาน เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนานเทอญ ขอจงทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าในนาม

นางสาว กมลรัตน์ นะหาร นักเรียนห้อง ม.4/2 โรงเรียนเมืองเชลียง


697125.jpg


พระองค์มีทรงมีพระชนน์มายุยาวนาน เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนานเทอญ ขอจงทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าในนาม

นางสาว ศิริพร นมัสการ นักเรียนห้อง ม.4/2 โรงเรียนเมืองเชลียง

sp481104.jpgพระองค์มีทรงมีพระชนน์มายุยาวนาน เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนานเทอญ ขอจงทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าในนาม

นางสาว รติพร ชาวประจิม นักเรียนห้อง ม.4/2 โรงเรียนเมืองเชลียง


ancientcity_22.jpgพระองค์มีทรงมีพระชนน์มายุยาวนาน เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนานเทอญ ขอจงทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าในนาม

นางสาว เกศฎาภรณ์ อมรเมธากุล นักเรียนห้อง ม.4/2 โรงเรียนเมืองเชลียง


86677.jpg

พระองค์มีทรงมีพระชนน์มายุยาวนาน เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนานเทอญ ขอจงทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าในนาม

นางสาว ศิริวรรณ อุนคำ นักเรียนห้อง ม.4/2 โรงเรียนเมืองเชลียง171626_81252.jpg


พระองค์มีทรงมีพระชนน์มายุยาวนาน เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนานเทอญ ขอจงทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าในนาม

นางสาว สุดารัตน์ ญาณปัญญา นักเรียนห้อง ม.4/2 โรงเรียนเมืองเชลียง


800px-Mahidols-1938.jpg


พระองค์มีทรงมีพระชนน์มายุยาวนาน เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนานเทอญ ขอจงทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าในนาม

นางสาวมณีรัตน์ ขะจาย นักเรียนห้อง ม.4/2 โรงเรียนเมืองเชลียง


1199299557.jpg


พระองค์มีทรงมีพระชนน์มายุยาวนาน เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนานเทอญ ขอจงทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าในนาม

นางสาวกนกพร ระบอบ นักเรียนห้อง ม.4/2 โรงเรียนเมืองเชลียง


King12_original.jpgพระองค์มีทรงมีพระชนน์มายุยาวนาน เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนานเทอญ ขอจงทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าในนาม

นางสาวนิภาพร ร่มสบาย นักเรียนห้อง ม.4/2 โรงเรียนเมืองเชลียง


imgres.jpg


พระองค์มีทรงมีพระชนน์มายุยาวนาน เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนานเทอญ ขอจงทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าในนาม

นางสาวมาริษา หวานล้ำ นักเรียนห้อง ม.4/2 โรงเรียนเมืองเชลียง


king.jpg


พระองค์มีทรงมีพระชนน์มายุยาวนาน เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนานเทอญ ขอจงทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าในนาม

นางสาวอมลวรรณ ช่างหิรัญ นักเรียนห้อง ม.4/2 โรงเรียนเมืองเชลียงวันที่ 04 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ปีที่ 18 ฉบับที่ 6580 ข่าวสดรายวัน
แคน-วงโปงลาง
คอลัมน์ รู้ไปโม้ด
น้าชาติ ประชาชื่น nachart@yahoo.com


อยากทราบประวัติของแคนครับ และวงโปงลาง วงดนตรีของอีสานต้องมีเครื่องดนตรีอะไรบ้าง
คนเหนือ
ตอบ คนเหนือ

ข้อมูลจากเว็บไซต์คลังปัญญาไทย ระบุว่า แคนเป็นเครื่องดนตรีที่เก่าแก่ของโลกชนิดหนึ่งจากหลักฐานทางโบราณคดีของจีนพบว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า 2,400 ปี และยังเป็นเครื่องดนตรีที่นิยมแพร่หลายและกระจายอยู่หลายประเทศหลายกลุ่มชั้นทั้งในหมู่ชาวบ้าน และชาวเขา เช่นในประเทศจีน เกาหลี ญี่ปุ่น และอินโดนีเซีย เป็นต้น 

เดิมทีเข้าใจว่าแคนจะเป็นแหล่งกำเนิดจากที่เดียวกันและมีชื่อเรียกอย่างเดียวกันเพียงแต่ออกเสียงต่างสำเนียงเชื้อชาติของตน เช่น ไทย เรียกว่า แคน ชาวแม้วเรียกว่า เก้ง จีนเรียกว่า ชะอัง เกาหลี เรียก แซง และญี่ปุ่นเรียก โซ ซึ่งอาจจะเรียกตามเสียงของเครื่องดนตรีนั้นๆ อย่างกรณีเสียงแคนของชาวอีสานจะได้ยินว่า แก่นแล่นแก่น หรือแค่นแลนแค่น เป็นต้น 

แคนทำจากไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้กู่แคน ไม้ประดู่ ไม้แดง มีลิ้นโลหะ เช่น ดีบุก เงิน หรือทองแดง บางๆ ประกอบไว้ในส่วนที่ประกอบอยู่ในเต้าแคน แคนหนึ่งอันเรียกว่า แคนหนึ่งเต้า

เกิดเสียงได้เพราะมีลิ้นโลหะติดอยู่ที่รอยเจาะข้างลำท่อลูกแคนลูกละลิ้น ลูกแคนแต่ละลูกมีระดับเสียงต่างกัน เพราะมีระยะห่างระว่างลิ้นกับรูแพวไม่เท่ากัน รูแพวคือรูเสียงเจาะไว้ 2 รู เหนือและล่างลูกแคน ลูกแคนของแคน 1 เต้า จัดไว้เป็น 2 แพ สอดเรียงไว้ในเต้าแคน ผนึกส่วนที่ฝังลิ้นไว้ในเต้าแคนมัดปลายแพลูกแคนที่โผล่ออกนอกเต้าทั้งด้านบนและด้านล่าง ด้วยตอกเครือหญ้านาง หรือตอกหวาย 

ข้างๆ เต้าแคนด้านบนมีรูปิดเปิดบังคับเสียง เวลาเป่าจะเป่าที่เต้าแคนด้านหน้า ใช้มือทั้งสองประกบจับเต้าแคนในลักษณะเฉียงเล็กน้อย 

แคนมีหลายขนาด เช่น แคนหก คือแคนที่จำนวนลูกแคนมีสามคู่ หกลำ เป็นแคนสำหรับเด็กเป่าเล่น เป่าได้เฉพาะเพลงง่ายๆ เพลงยากที่มีเสียงสูงต่ำหลายเสียงไม่สามารถเป่าได้ 

แคนเจ็ด คือแคนที่ประกอบด้วยลูกแคนเจ็ดคู่หรือสิบสี่ลำ มีเสียง 14 เสียง นิยมใช้เป่าเป็นแคนวง เพราะมีเสียงครบทั้ง 7 เสียง (โด เร มี ฟา ซอล ลา ที) 

แคนแปด คือแคนที่ประกอบด้วยไม้กู่แคนแปดคู่ หรือสิบหกลำ มีเสียง 16 เสียง ใช้เป็นแคนเดี่ยวสำหรับเป่าประสานเสียงคลอไปกับการร้องหมอลำ มีเสียงครบทั้ง 7 เสียงเหมือนแคน 7 แต่เพิ่มคู่ที่ 8 เข้าไปเป็นเสียงประสานให้เกิดความไพเราะมากยิ่งขึ้น เป็นต้น

สำหรับวงโปงลาง ข้อมูลจากชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ชื่อโปงลางคาดว่าตั้งขึ้นมาจากเครื่องดนตรีที่ดังที่สุดในวงคือ โปงลาง แต่บางคณะ บางวง อาจจะไม่เรียกตัวเองว่า วงโปงลาง แต่ใช้ชื่อว่าวงแคน หรือวงพิณ ก็มี 

วงโปงลางในสมัยก่อน เป็นแบบพื้นบ้านจริงๆ ไม่มีเครื่องขยายเสียง ใช้เสียงสดๆ ของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้น ซึ่งเครื่องดนตรีหลักๆ แบบเต็มวง ประกอบด้วย โปงลาง พิณโปร่ง (ชนิดที่มีกล่องเสียงใหญ่ๆ) แคน โหวด (เครื่องเป่า) ไหซอง (ยังไม่มีพิณเบส) กลองหาง (กลองยาวอีสาน) รำมะนา หรือกลองตุ้ม หมากกะโหล่ง (หมากป๊อกๆ) หรือใช้หมากกั๊บแก๊บ ฉาบเล็ก ฉาบใหญ่


หน้า 24